Skip to content
Agencia, Consultoría y Academia de Marketing Digital Dicrea't

Què és una URL i la seva implicació amb el SEO:
definició i consells per optimitzar-la

Para el SEO, la implicación de la URL es bàsica, sin una buena estructura de Urls el SEO no va a funcionar nunca, porque las URL’s son los caminos de la información que llevan hasta el contenido. Y sin una buena estructura o mapa, seguro que nos perderemos, por que normalmente hay muchíssimos “caminos” dentro de una web.

Definició de URL

URL són les inicials de Uniform Resource Locator (en català localitzador uniforme de recursos), i no és res més que el text que s’assigna com adreça a tots els continguts i recursos d’internet, pàgines web, llocs webs, textos, vídeos, imatges, entre d’altres…

Les URL van ser creades per Tim Berners-Lee, el pare de “WWW.” (World Wide Web), i del llenguatge de programació HTML HyperText Markup Language (llenguatge de marcat de hipertext). I van creades per fer hiperenllaços, que no són el que ara anomenem, Links. Exactament, això que has clicat i s’ha obert una altra pàgina amb informació referent al tema del text.

Una URL estàndar es composa de varies parts: protocolo://subdominio.dominio.TDL/subcarpeta/página#TOP.

En aquest cas, el protocol o “esquema” més freqüent és de dos tipus: bàsico (“http”) o de seguretat (“https”)

Aquest últim s’utilitza per a protegirles dades sensibles de l’usuari i actualment, des del punt de vista SEO, és un aspecte molt positiu.

Pel que fa al subdomini o “Host, és el domini del que depèn el domini principal; així doncs, en www.exemple.com el subdomini és “www” i, en botiga.exemple.com el subdomini és “botiga”.

El Domini o “màquina”és el nivell principal d’una web. Qualsevol domini pot comprar-se i registrar-se si està lliure.

El terme TLD són les inicials de “Top Level Domain” i es refereixen a l’extensió que acompanya el domini. La més freqüent és “.com”, però hi ha una enorme varietat disponible.

Les subcarpetes, directoris o rutes, o bé, Pàgines Pilar són les carpetes que es troben dins del domini o subdomini.

La Pàginaés el darrer nivell de la URL, és a dir, la localització final del contingut.

El #Top o etiqueta és opcional i es fa servir per indicar les diferents versions d’una mateixa pàgina web, pero no és rellevant a nivell de SEO.

Per tant, per establir un bon posicionament, els elements que tenen més importància per als motors de recerca són el domini, subdomini, subcarpeta i pàgina.

Aspectes a tenir en compte per les seves implicacions entre el SEO i la URL:

  1. En primer lloc, és recomanable incloure la paraula clau en la URL (no en el domini, ja que això, actualment, no és tan rellevant). Així, aquesta paraula es destaca en els resultats de la recerca i a més a més, pot ajudar als internautes a saber què trobaran en la pàgina web, i més important encara, Google sap de que tracta la informació i et posicionarà per la qualitat que tingui aquesta.
  2. Utilitza guions per separar les paraules de les subcarpetes i evita utilitzar espais, caràcters que no es troben en l’alfabet anglès
  3. Preferiblement, és millor utilitzar adreces curtes i sense molts nivells o subcarpetes, ja que són més legibles i faciliten la tasca d’indexació als buscadors, i, a més a més, quan més lluny està una Paraula Clau del domini, menys importància té per a posicionar-la. Les més importants són les primeres i les segones, després del Domini.
  4. Finalment, s’ha de tenir en compte que les redireccionsd’una pàgina a una altra, poden suposar un problema en la fase de rastreig dels motors de recerca, influenciant en el posicionament de la URL original.

SEO Onpage & SEO Offpage

El SEO es pot dividir en dos grans grups: el SEO Onpage (o SEO On-site) i el SEO Offpage (o SEO Off-site), i això anirà en funció de si les accions de posicionament tenen en compte factors interns o externs a la pàgina web en qüestió.

Què és el SEO en Màrqueting?

Un dels principals objectius del màrqueting digital és posicionar una web en els primers llocs dels resultats de búsqueda.

Per conèixer el significat SEO, és fonamental diferenciar el posicionament SEO (és un posicionament orgànic) del posicionament SEM, que aquest fa referència a les campanyes de publicitat on l’anunciant paga un preu per aparèixer en les primeres posicions dels buscadors online.

El SEO és una estratègia a llarg plaç,per tant, no es veuran resultats inmediats, pero sí es pot aconseguir un bon posicionament natural en els buscadors i sense la necessitat de pagar per fer-ho.

Tanmateix, perquè una marca o emprenedoria obtingui èxit, s’han d’iniciar i posar en marxa altres tipus d’estratègies de comunicació, xarxes socials i publicitat.

Existeixen SEO agències dedicades a aquesta tasca i que poden ajudar a definir els objectius, analitzar les necessitats de cada cas, identificar el públic destinatari i elaborar un pla de marqueting digital específic. Dicrea’t és una d’elles!

Què és el SEO d’una Web?

Com ja hem dit, el SEO serveix perquè una web estigui millor posicionada, i per aconseguir-ho és imprescindible l’estratègia SEO per millorar el posicionament en els resultats dels motors de búsqueda.

El SEO d’una web, són tots els paràmetres que han d’estar optimitzats, perquè els motors de cerca (com el de Google) puguin Indexarles webs i els algoritmes classificar el contingutd’aquella Web.

El problema està en que els motors de Cerca, no fa públic quins són els paràmetres, només ens diuen alguns. És per això que és important tenir una Agència SEO per millorar el nostre posicionament Orgànic. Nosaltres, les Agències, al tenir tants clients i al fer anys que els estem buscant i mesurant, amb el sistema d’assaig-error, aconseguim saber molts més dels que es fan públics per Google. L’experiència en SEO, és un Grau. 😜

Què és el SEO Onpage?

El SEO Onpage es centra en la rellevància del contingut i en l’optimització interna de la web perquè els buscadors puguin rastrejar-la i indexar-la eficaçment.

Un dels factors més importants que els motors de búsqueda tenen en compte per al posicionament, és el contingut de la pàgina, la seva extensió i la seva qualitat.

Els algoritmessón capaços d’identificar si el resultat és rellevant pels usuaris, en funció de com interaccionen amb ell mateix, i a més també valoren el tamany afavorint a aquells que són més complets.

Otro aspecto importante es el uso de palabras clave o “keywords”, que deben estar incluidas en los títulos y subtítulos y ser significativas en cuanto a la temática y la intencionalidad de búsqueda del usuario.

També és important l’optimizació de la web per a la seva visualització des de qualsevol dispositiu. És fonamental, també, que el codi internsigui clar, que la URLpresenti un format senzill estant ben categoritzat i que els temps de càrrega siguin curts.

En resum, es tracta de millorar al màxim l’experiència de l’usuari quan visiti la pàgina en qüestió.

Què és el SEO Offpage?

El SEO Offsite es centra en els factors externs a la pàgina web per millorar el seu posicionament: el número i la qualitat dels enllaços, la presència en les xarxes socials, les mencions de tercers, l’autoritat de la marca i el propi rendiment de la web en els mortors de recerca.

Què és el SEO LOCAL?

El SEO Local és una branca del posicionament SEO que té com a objectiu l’optimització d’una pàgina web en els resultats de búsqueda locals.

És fonamental aconseguir visibilitaten les búsquedes que els usuaris realitzen, sobretot quan busquen quelcom proper a ells o amb el nom d’un lloc o ciutat específic.

Es tracta de consultes molt freqüents, i per tant, és la millor manera d’aconseguir més clientsper a tots aquells negocis locals en àrees geogràfiques específiques. La Nostra Consultora SEO et pot ajudar en aquest cas.

Què és el SEO d’una Empresa?

El SEOd’una empresa són aquelles tècniques destinades a la pàgina web corporativa amb el fi de que aparegui entre els primers resultats dels buscadors online. En aquest cas, aplicar una bona estratègia SEO és fonamental per poder captar més clients.

Si busques les millors agències SEO, a Dicrea’t et podem oferir just el que necessites, pel que fa a posicionament, cursos SEO i altres aspectes per optimitzar la teva pàgina.

Configuración