Skip to content

Posicionament Web

Podríem definir el posicionament de la web, com el conjunt de pràctiques i l’estratègia a seguir en una pàgina online, per així, poder captar i fidelitzar el tràfic que prové dels motors de recerca.

Què és el posicionament Web?

El posicionament web també és conegut com posicionament SEO, posicionament orgànic natural, posicionament web en Google o posicionament en buscadors, el qual permet ubicar a un lloc web online en particular, en els primers resultats de les recerques en línia.

Què és el posicionament web en una empresa?

Qualsevol empresa que tingui una pàgina web, aspira a que aquesta aparegui entre els primers resultats visibles dels buscadors onlinei per aconseguir-ho és important desenvolupar una bona estratègia SEO.

Aconseguir posicionar correctament la pàgina d’un negoci o marca, atraurà més visites i millorarà la seva popularitat, i això és unfactor clau en les accions de màrqueting online i de captació de potencials clients.

El SEO i posicionament web,dins de l’estratègia del màrqueting digital empresarial, ha d’aplicar-se com mesura complementària a altres activitats, integrant-la amb la resta de campanyes de màrqueting destinades a millorar el rendiment i aconseguir els objectius del negoci, empresa o emprenendoria.

Per tant, el posicionament web empreses és molt beneficiós per a qualsevol negoci en l’actualitat i les agències de posicionament webcom Dicrea’t poden ajudar-te.

Què és el Posicionament Web i com funciona?

El posicionamiento web depende de varios factores que los motores de búsqueda tienen en cuenta; estos actúan rastreando las páginas web con sus bots a través de los enlaces, para posteriormente incluirlas en un índice que las ordena según el contenido, la autoridad y la relevancia.

El rastreigparteix de la informació derastrejos anteriorsi de sitemapsd’altres pàgines web; on s’analitzen els llocs nous i els canvis recents en pàgines webs existents.

És importanttenir una bona estructura d’enllaços, optimitzar el temps de càrrega i actualitzar el contingut continuament, si volem que els robots tinguin en compte la nostra web.

Un altre factor que té en compte és l’autoritat de la pàgina, i això es comprova des del punt de vista de l’experiència dels usuaris i la seva interacció amb la web, les vegades que es comparteix en les xarxes i altres aspectes.

Per acabar, la rellevància d’una web també és objectiu d’anàlisi dels bots i es refereix a la relació que té la pàgina amb la cerca efectuada per l’internauta.

Un cop que les pàgines web són rastrejades, comença el procés d’indexació. Tota la informació recopilada serveix per ordenar-les i incloure-les en un índex, que facilitarà als motors de cerca, la tasca de mostrar els resultats.

Actualment, els cercadors, no només es basen en la repetició de les paraules claus, sinó que tenen en compte altres cents de factors com poden ser la data de publicació, el contingut gràfic, la qualitat, i més…

Quan les pàgines web estan indexades, actuen els algoritmes dels cercadors. Aquests processos informàtics, davant una consulta d’un usuari, revisen els índexs i s’encarreguen d’atribuir les posicionsen les que apareixeran aquelles pàgines dins dels resultats dels motors de cerca.

Què és el posicionament web SEO?

El SEO, són les inicials en anglès de Search Engine Optimization, és un conjunt de tècniques i accions que es duen a terme en una pàgina web per a millorar la seva posició en els cercadors, augmentant així la seva visibilitat en els navegadors més populars.

Una estratègia SEO fa referència a tot el procés orientat a posicionar una determinada pàgina web en les primeres ubicacions, després d’una consulta determinada dels usuaris.

Què és el Posicionament Web en Màrqueting?

La raó fonamental per la qual és necessari considerar el posicionament web, és perquè serà d’una gran utilitat a la teva pàgina, tan des del punt de vista dels motors de cerca, com des del punt de vista dels usuaris.

El SEO és imprescindible per a que els cercadors detectin i entenguin la teva web. Les pàgines que es mostren en els primers resultats dels cercadors, reben la majoria de clics, ja que el 75% de les persones no arriben a visitar les que apareixen més avall.

Per això, és molt important aplicar una bona estratègia SEOsi volem que els usuaris ens trobin fàcilment a la xarxa a través de les seves cerques.

Què significa el Posicionament Web?

Com ja hem comentat, el significat del posicionament web, és senzillament el posicionament en els motors de cerca o SEO.

Per a què serveix el Posicionament Web?

El posicionament Web inclou diverses tècniques que permeten millorar el posicionament d’un lloc web en la llista de resultats d’un cercador (Google, Bing, Yahoo, entre d’altres).

Com posicionar-se en els Cercadors? Quina és la millor manera de Posicionar una Web?

Existeixen empreses i agències de posicionament webque poden ajudar-te a optimitzar la teva pàgina per posicionar-la millor en els motors de cerca.

A continuació, resumirem els aspectes bàsics que s’han de tenir en compte a l’hora de definir l’estratègia SEO més eficaç, per així aconseguir un bon posicionament web Googlei en d’altres cercadors.

Pàgina optimitzada

És fonamental que la teva pàgina websigui “responsive“, és a dir, que es visualitzi correctament tant en ordinadors com en tot tipus de dispositius mòbils.

La velocitat i els temps de càrrega breus, també són un factor molt valorat pels motors de cerca com Google.

Experiència de l’usuari

A més a més, del punt anterior,l’experiència de l’usuaries veu influenciada pel dissenyde la web, la qual ha de presentar una estructura senzilla que permeti una navegació intuitiva, com un esquema clar i molt visual.

Contingut de qualitat

El contingut és el més important de la web, ja que si aquets no és rellevant, no captarà l’atenció dels destinataris.

Això influeixen el temps que els usuaris estan en la web, en les interaccions que realitzen en ella i en les vegades que el nostre contingut és compartit per altres vies com les xarxes socials.

És recomanable afegir recursos gràfics (de poc pes), imatges i vídeos, ja que són valorats molt positivament pels cercadors.

Paraules clau

Les “keywords” han de ser escollides considerant la temàtica de la pàgina web i han d’incloure’s en els títols i subtítols.

Hem d’identificar les paraules claus i els temes més buscats en les xarxes, si volem arribar al major nombre de persones.

Destinataris

El nostre contingut ha d’anar orientat al públic destinatari al que volem atraure. Sempre s’ha de tenir en compte les cerques que realitzen les persones, com les fan, en quin moment es connecten a internet i què és el que pretenen trobar.

L’objectiu és crear una comunitat de la teva marca, que interactuï amb ella, comenti i la comparteixi. Recorda que la participació, és un aspecte molt positiu pel posicionament SEO web.

Què és SEO? i exemples

SEO o Search Engine Optimization, és el posicionament o l’optimització d’una web en cercadors d’Internet.

Per exemple, si tenim una web que ven materials quirúrgics, en aquest cas, l’objectiu és generar vendes online.

 

L’estratègia es basa en la cerca d’una identificació entre els productes i les necessitats del client.

A partir d’allà, entra en joc l’estratègia de màrquetingper aconseguir treure el màxim profit a les necessitats del client i amb això, dur-lo cap a una compra online.

Per tant, s’ha de tenir en compte el disseny web, el contingut, productes, detalls, paraules claus, navegació i mètodes de pagament.

Quina és la millor forma de Posicionar una Web?

Per fer-ho, es requereix:

  • Dissenyar una estratègia de màrqueting i continguts
  • Millorar el disseny de la web i el temps de càrrega
  • Buscar les paraules adequades, h1, h2 i més
  • Observar les webs de la competència
  • Oferir contingut, productes i/o serveis atractius.

Com fem el Posicionament Web SEO?

A Dicrea’t treballem en el Posicionament Web SEO per generar beneficis a les empreses i particulars que fan vida a la xarxa.

En aquesta agència posicionament web apliquem les millors estratègies per millorar la visibilitatd’una pàgina web en els diferents cercadors online.

Així, estarà millor posicionada, atraurà més tràfic web i podràs aconseguir millors resultats en un plaç de temps curt. Contacta ja amb la nostra empresa de posicionament web!

Configuración